6491

BUTEE POUR RAINURES

GLEUFAANSLAG

EXEC.: traité et bruni

UITV.: veredeld en gebruineerd

Peut servir de butée longitudinale ou transversale.

r = rainure - gleuf

De gleufaanslagen kunnen als langs-en dwarsaanslag worden gebruikt.

Door de lage bouwhoogte zijn zij bijzonder geschikt voor vlakke werkstukken.


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

 

Cliquez sur pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur pour la version réduite.
Klik op om het complete hoofdstuk te downloaden en op voor de kortere versie.


Group


Info


Index


Search


Back


Next


Home