1186 e

Structure des roulements à billes

Structuur van de kogellagers

Berekening van de levensduur

Wrijvingswaarde

Het diagram geeft de wrijvingswaarden van de kogellagers ten opzichte van de belasting en de snelheid. Deze referentiewaarden zijn geldig voor alle montageposities bij beweging op een plaat in gehard staal.

Gebruikstemperatuur

Kogellagers met rolkogel in staal

Tot 100 °C.

Voor temperaturen, hoger dan 100 °C mogen alleen lagers worden gebruikt met blote kogels, zonder vilten afsluiting.

Hou rekening met de afname van de draagcoëfficiënt.

Gebruik smeermiddelen voor hoge temperaturen ! Hou rekening met de aanwijzingen van de fabrikant ! Het is mogelijk dat de smeerolie moet worden weggewassen.

Kogellagers met rolkogel in plastiek

Tot 30 °C.

Voor temperaturen van meer dan 30 °C rekening houden met de vermindering van de draagcoëfficiënt.

Temperatuursfactor

De draagcoëfficiënt is te vermenigvuldigen met de temperatuursfactor.

Smering

De smering moet worden aangepast aan het te transporteren product, net als aan de omgevingsomstandigheden. Het smeermiddel (olie) mag worden aangebracht op de rolkogel.


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

 

Cliquez sur pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur pour la version réduite.
Klik op om het complete hoofdstuk te downloaden en op voor de kortere versie.


Group


Info


Index


Search


Back


Next


Home