19200

MORTAISAGE A PLAQUETTES

STEEKBANKBEITELS

Les dimensions des outils HZ et des porte-outils PHZ étant normalisées, leur encombrement minimum permet leur utilisation dans les diamètres les plus faibles du groupe correspondant. Les plaquettes sont disponibles en tolérance C11et H7

De afmetingen van de HZ beitels en de PHZbeitelhouders zijn genormaliseerd, waardoor ze een minimum aan plaats innemen en gebruikt kunnen worden in de kleinste diameters van de overeenkomende groep. De plaatjes zijn verkrijgbaar in toleranties C11 en H7

PORTE-OUTILS

BEITELHOUDERS

PLAATJES

PLAQUETTES


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

 

Cliquez sur pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur pour la version réduite.
Klik op om het complete hoofdstuk te downloaden en op voor de kortere versie.


Group


Info


Index


Search


Back


Next


Home