19102

PORTE-OUTILS DE MORTAISEUSE

BEITELHOUDERS VOOR STEEKBANK

Les dimensions des outils STZ et des porte-outils PST étant normalisées, leur encombrement minimum permet leur utilisation dans les diamètres les plus faibles du groupe correspondant. Les outils sont disponibles en tolérance C11et H7

De afmetingen van de STZbeitels en de PSTbeitelhouders zijn genormaliseerd, waardoor ze een minimum aan plaats innemen en gebruikt kunnen worden in de kleinste diameters van de overeenkomende groep. De beitels zijn verkrijgbaar in toleranties C11 en H7


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

 

Cliquez sur pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur pour la version réduite.
Klik op om het complete hoofdstuk te downloaden en op voor de kortere versie.


Group


Info


Index


Search


Back


Next


Home